Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2014

Stranger-in-a-parade
Może tak naprawdę, bezgranicznie, naiwnie kocha się tylko raz? Już nigdy nie rozwinę tak skrzydeł jak wtedy, bo wiem jak boli upadek. Nie wzniosę się tak wysoko, bo znam smak, kiedy lecisz w dół i wiesz, że zaraz Twoje serce się roztrzaska na milion kawałków. Nie uwierzę w stu procentach, bo pamiętam kłamstwa. Może tak naprawdę kocha się raz, reszta zawsze będzie ograniczona doświadczeniem.

http://nemaksi.blogspot.com/
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj

April 05 2014

Stranger-in-a-parade
Właśnie oglądasz zupę osoby,
która sama nie wie co się z nią dzieje.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianieuciekaj nieuciekaj
Stranger-in-a-parade
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vianieuciekaj nieuciekaj
Stranger-in-a-parade
mam zmęczone serce i duszę tymi pseudomiłościami
— missbrodka
Reposted frommissbrodka missbrodka vianieuciekaj nieuciekaj
Stranger-in-a-parade
'Kiedy jest nam w życiu naprawdę źle
Dlaczego tak nagle tłum przyjaciół odchodzi gdzieś?'
— G.A.
Reposted frombomdia bomdia vianieuciekaj nieuciekaj
Stranger-in-a-parade
Play fullscreen
Zawsze ciary. Tyle emocji. Drugiego takiego nie będzie...
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
Stranger-in-a-parade
7894 389a
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaglupiasuka glupiasuka

April 03 2014

Stranger-in-a-parade
6525 5c93
Reposted fromHouse House viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
Stranger-in-a-parade
Lecz bólu gdy odchodzi nie zniosę już nigdy więcej.
— .
Stranger-in-a-parade
nowoczesna technika pozwala nam nie odzywać się do siebie na tyle różnych sposobów
— divide.blip.pl
Reposted frommizuka mizuka vianieuciekaj nieuciekaj
Stranger-in-a-parade
ja już chyba nie mam serca.
ja juz chyba nie potrafię kochać...
— Ja, Idiotka..
Reposted fromzadaleko zadaleko vianieuciekaj nieuciekaj

March 26 2014

Stranger-in-a-parade
Stranger-in-a-parade
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

March 23 2014

Stranger-in-a-parade
2444 d757
Reposted fromepidemic epidemic vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
5380 6728
Reposted fromtop-just top-just viapesymista pesymista
Stranger-in-a-parade
Nic na świecie nie jest warte, żeby człowiek odwrócił się od tego co kocha.
— Albert Camus
Stranger-in-a-parade
Zawsze pragnąłem znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze. 
— za każdym razem kończy się tak samo
5269 3b5b
Reposted fromlyannasblueroses lyannasblueroses
Stranger-in-a-parade
Sztuką nie jest za­pom­nieć i odejść. Sztuką jest prze­baczyć i żyć obok te­go, który pot­ra­fił Cię zranić. 
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl